Samarbetssjukhus i Kenya

Mutomo Hospital

Missionssjukhus med ca 100 bäddar. Det finns en chefsläkare vid sjukhuset, samt någon ST läkare. Stort upptagningsområde med många barn. Bra och välorganiserat sjukhus med medicinsk och kirurgisk verksamhet i mycket fattig miljö ca 25 mil öster om Nairobi. Mycket torrt klimat och svårigheter med tillgång på vatten. En läkare från Skandinaviska Läkarbanken och en tandläkare från Rotarys skickas ut i stafettsystem. Vill ha många olika typer av specialister, kirurger, gynekologer, barnläkare, internläkare. Vi kommer också att stödja sjukhuset med ortopeder, operationssjuksköterskor, medicintekniker och ev. sjukgymnaster.

AIC Health Centre, Turkana

Samarbetspartner är African Inland Church Health Centre som ligger i Lokichoggio i Turkana i norra Kenya. Samarbetet har pågått sedan vintern 2013/2014 som är ett integrerat utbildningsprojekt inom barn- och mödravård. Skandinaviska Läkarbanken bidrar med läkare och barnmorskor som agerar mentorer och stöd personalen för det lokala centret och dispensärerna när de ska förbättra mödra och barnhälsovården. 

Centret har en ”out-patient department” och en ”in-patient department” med 6 sängar. Det finns ett basalt laboratorium, men ingen röntgen eller ultraljud. En förlossningsavdelning med cirka 25 förlossningar i månaden. Centret samarbetar med 2 hälsodispensärer. Lokichoggio ligger nära gränsen till Syd-Sudan. Befolkningen, Turkanafolket är övervägande nomader.