Samarbetssjukhus

Skandinaviska Läkarbanken har ett samarbete med flera olika sjukhus dit läkare och sjukvårdspersonal kontinuerligt åker.