Publicerad den 3 okt, 2014

Vill göra livet bättre för mammor och barn

– Jag har lagt till två år till mina studier för att kunna ägna mig åt forskning. Hittills har den handlat om astma, men jag hoppas framöver också få ägna mig åt forskning kring mödra- och barnhälsa.
Det säger Anna Källander, ST-läkare i allmänmedicin, som kommit hem från Kenya efter en tid som trainee genom Skandinaviska Läkarbanken.

Varför traineeprogrammet?
– Jag tyckte att Skandinaviska Läkarbankens program lät som en bra möjlighet att få ”pröva vingarna” under någon mer erfaren läkares handledning.

Vad fick du göra under dina veckor på sjukhuset i Nkinga?
– Jag gick med på ronderna på barnavdelningen och rummet för de för tidigt födda. Jag fick undersöka barnen och till viss del delta i bedömningen av hälsotillstånd. Dessutom fick jag öva på att bedöma mognadsgrad hos för tidigt födda barn. Jag fick också åka med den mobila kliniken som bland annat vaccinerar och väger barn och
undersöker gravida.

Din mentor och handledare, barnläkare Per-Olof Gäddlin, och du höll kurser för personalen.
– Ja, det var avdelningsföreståndaren på barnavdelningen som berättade att hon identifierat ett behov av ökad kunskap kring återupplivning av nyfödda. Vi ordnade sammanlagt sju workshops. Med hjälp av en docka fick deltagarna öva både på inblåsningar med blåsa och hjärtkompressioner.

Hur mottogs detta?
– Mycket väl. Det är viktigt med praktiska övningar. En sköterska tackade efteråt och berättade att hon nu faktiskt skulle våga utföra detta själv om behovet uppstod.

Vilka sjukdomar och åkommor mötte du mest hos barnen på sjukhuset?
– Först och främst malaria av olika grad. Enterisk feber, diarrésjukdomar, lunginflammation, urinvägsinfektion och blodbrist var annat vanligt förekommande. Det fanns också drygt tvåhundra barn med hiv.

Vad är dina bestående intryck från veckorna på Nkinga?
– Jag är så glad att se hur vård och omsorg kan fungera bra trots att resurserna är knappa och att gudstron genomsyrar verksamheten med god etik som följd.

Vill du jobba för Läkarbanken igen?
– Jag skulle absolut kunna tänka mig att resa tillbaka och jobba för Läkarbanken. Men nästa gång skulle jag vilja ta större ansvar själv med mer konkreta uppgifter.

Text: Monica Samuelsson Foto: Privat