Publicerad den 25 aug, 2014

Räddades trots svåra frakturer

David skadades allvarligt i en trafikolycka.
Med svåra frakturer placerades han i ett mörkt skjul för att få vård – av en ”privat sjukvårdsklinik”.
Ett snabbt ingripande från Skandinaviska Läkarbankens utsända räddade sannolikt Davids liv.

Skandinaviska Läkarbanken (SLB)– vars verksamhet till största delen finansieras av Erikshjälpen – stödjer det lokala hälsocentret AIC Health Centre i Lokichoggio i norra Kenya.
Här lever det nomadiserande Turkanafolket under svåra förhållanden. Bland annat är sjukvården i det närmaste obefintlig. Men det finns flera små privata sjukvårdskliniker där personer utan utbildning tjänar pengar på att ge ut mediciner och ge vård, ibland med katastrofala konsekvenser.
– Så behoven är enorma. Vi finns på plats för att bland annat förmedla kunskap till den inhemska utbildade personalen och invånarna, säger barnmorskan Gunilla Andersson.

Vid sitt senaste besök i Lokichoggio kallades hon och läkaren Cecilia Assarsson till en sådan privat ”sjukvårdsklinik”.
I verkligheten var det ett skjul utan belysning.
Där inne låg David med svåra smärtor.
Han hade blivit påkörd och fått frakturer på underben, lårben och underarm.
Synen som mötte SLB:s personal var allt annat än trevlig.
Den lokale ”veterinären” hade stuckit in långa stålpinnar i 27-åringens sargade kropp för att spjälka och stabilisera benbrottet med förhoppningen att frakturerna skulle läka.
Förutom att skapa ett fruktansvärt mänskligt lidande, utgjorde ”behandlingsmetoden” en fara för Davids liv på grund av den infektion som uppstått.

Han fördes direkt till det lokala hälsocentret.
– Vi tog bort stålpinnarna, rensade upp i såren och gav honom smärtstillande och antibiotika. Vi var övertygade om att han skulle tvingas amputera, säger Gunilla Andersson.
Hälsocentret fick stöd av Birgitta och KEA Arnlund, två svenskar som jobbar och bor i Loki och tillsammans lyckades de sedan få David transporterad med flyg till ett specialistsjukhus i staden Kijabe, där han opererades flera gånger.

I dag mår 27-åringen bra och kan gå som vanligt igen.
Ena benet har visserligen blivit lite kortare, men det ska kunna avhjälpas med en högre sko.
– Jag är mycket tacksam för den hjälp jag fått. Utan den hade jag inte överlevt, säger David.

Text: ANDERS FALLENIUS
Foto: GUNILLA ANDERSSON