Publicerad den 13 aug, 2014

Nytt nyhetsbrev berättar om fler förlossningar

Huvudnyheten i augustis nyhetsbrev var att det skett många fler förlossningar på Mchukwisjukhuset i Tanzania. 
Läkarbanken har tidigare stött slutfasen av ett projekt med målsättning att förbättra förlossningsvården vid Mchukwisjukhuset i Tanzania. Ett team från Jönköping har varit där flera gånger, först för att utbilda personal på sjukhuset och vid hälsodispensärer runt sjukhuset, och sedan för att följa upp och stödja användandet av kunskaperna. Nu ser vi att arbetet resulterat i fler
förlossningar vid sjukhuset, vilket är glädjande.

Vill du läsa våra nyhetsbrev kan du hitta dem på sidan Nyhetsbrev »