Publicerad den 29 sep, 2016

Marita jobbar med nyfödda barn i Tanzania

Skandinaviska Läkarbanken har under en längre tid stödd Nkingasjukhuset och då speciellt barnavdelningen. Flera barnläkare har varit och jobbat tillsammans med den Kenyanska personalen och då speciellt stött och undervisat hur man tar hand om för tidigt födda barn. Nu har den första barnsjuksköterskan åkt ner till Nkingasjukhuset.

Sedan mitten av september jobbar Marita Hasselberg, barnsjuksköterska från Borås, på barnavdelningen på Nkingasjukhuset. Under sex veckor ska hon stödja sjuksköterskorna på avdelningen. Största delen av tiden har Marita arbetat på den speciella enheten för förtidigt födda barn.

Barnen behöver värme och näring hela tiden. Mammorna behöver kunskap och förståelse för att dessa behov är mycket större för de förtidigt födda barnen än andra nyfödda. Det är till exempel viktigt att använda ”kängurumetoden”, att ha barnen på sin egen mage för värme och trygghet.Foto: Läkarbanken

Foto: Läkarbanken

För att kunna ge mammorna ett bra stöd behöver sjuksköterskorna ha bra regelbundna rutiner när det gäller vägning, temperaturtagning m.m. Marita hjälper till att utveckla och stödja detta arbete. Dessutom har en intensivvårdssal för barn öppnats på sjukhuset. Där hjälper också Marita till att behandla de allra sjukaste barnen.

Skandinaviska Läkarbanken kommer att fortsätta stödja Nkingas barnavdelning genom att skicka ut både med barnläkare och barnsjuksköterskor i framtiden. Läs mer om Maritas arbete på hennes blogg:    

http://maritahasselberg.blogspot.com/

Foto: Marita Hasselberg

Foto: Marita Hasselberg