Publicerad den 26 jan, 2015

Lyckad fotoperation på liten flicka

Bengt Herngren, ortoped, rapporterar hem efter några veckor vid Nkingasjukhuset tillsammans med Johannes Eriksson, trainee från Läkarbanken.
En liten flicka fick sin fot opererad av trainee Johannes Eriksson. Bengt, som assisterade tillsammans med den lokala läkaren, Dr Kilunga, skickar oss den här berättelsen.

Dr Kilunga opererade mycket framgångsrikt en liten flicka för två år sedan med en medfödd fotdeformitet (klumpfot).
– Han visade flickan nu när jag var tillbaka och hon behövde endast lite justering som komplettering till ett redan mycket gott kirurgiskt arbete, säger Bengt Herngren.

– Vi gjorde ett par enklare senförlängningar av stortåns långa böj-sena respektive en mindre muskel på stortåns insida tillsammans med förflyttning av senfästet för den starkaste muskeln som lyfter upp foten när vi går. Den som göra att vi inte snubblar på tårna eller framfoten.

Johannes Eriksson och Bengt Herngren har arbetat mycket tillsammans med Dr Kilunga som är en senior kirurg på sjukhuset och som fortsatt att arbeta timanställd även efter sin pension.
– Trots sin ålder på 63 år är han, och har alltid varit, mycket intresserad av att lära sig mer i sitt yrke. Han är fortfarande en av stöttepelarna på sjukhuset, berättar Herngren.Han fortsätter:
– Det var en mycket positiv upplevelse att se hur mycket hjälp flickan fått vid sjukhuset. Nu kunde vi överföra lite ytterligare kunskap under vår korta tid här i Nkinga till glädje för flickan och hennes familj. 

– Det var en mycket positiv upplevelse att se hur mycket hjälp flickan fått vid sjukhuset. Nu kunde vi överföra lite ytterligare kunskap under vår korta tid här i Nkinga till glädje för flickan och hennes familj.