Publicerad den 9 okt, 2014

Läkare mot Ebola

Skandinaviska Läkarbanken gör inga insatser i eboladrabbade länder då organisationen varken har den verksamhetsinriktningen eller de resurserna. Läkare som är intresserade av att göra en insats kan i stället åka genom andra organisationer.  

Just nu förbereder sig MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) på att göra en insats i Liberia. Där ska organisationen bygga upp boende för internationell personal och resurser för att ta hand om sjukvårdpersonal som eventuellt insjuknar.Till detta söker MSB nu läkare. Läs mer här »

Läkare Utan Gränser söker också personal »

Måndag och tisdag den 13-14 oktober ges en kurs på Karolinska Institutet om att arbeta med ebola i fält. Läs mer här »

Skandinaviska Läkarbankens samarbetssjukhus

Skandinaviska Läkarbanken samarbetar med flera sjukhus i östra Afrika. Risken att ebola sprids dit från västra Afrika är sannolikt mindre än att den sprids till Sverige, då det är få kontakter mellan länderna i fråga.

Om det dock skulle komma ebolasmittade personer till östra Afrika, ställs dessa länders sjukvårdssystem naturligtvis inför stora utmaningar. Ebola har tidigare brutit ut i länder som Uganda, Syd-Sudan och Kongo. För närvarande finns det ett lokalt utbrott i Kongo.

Som läkare för Skandinaviska Läkarbanken med uppdrag på våra samarbetssjukhus kan det vara viktigt att sprida rätt information till kollegor på sjukhusen om ebola. Det är också viktigt att följa med i lokala nyheter och vara uppmärksam på samma sätt om i Sverige

Läs gärna mer här:
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/sjukdomar/smittsammasjukdomarochsmittamnen/ebola