Publicerad den 13 maj, 2015

Läkarbank jubilerade i Holsby

Under den gångna helgen har läkarmöte hållits i Holsbybrunn. Det var de båda organisationerna Rotarys Läkarbank och Skandinaviska Läkarbanken, med gemensamt kansli på orten*, som stod för arrangeramanget som i år drog närmare hundra läkare.

– Temat i år är kirurgi men ebolakatastrofen berörs också och läkare med erfarenhet av arbete i Nepal finns också på plats, berättade koordinator Karin Håkansson i samband med lördagens jubileumsmiddag för Skandinaviska Läkarbanken som bildades för 25 år sedan.
Roland Nelsson, dåvarande direktor för Erikshjälpen, och kollegan Göran Ivarsson var det som tillsammans med grundaren för Rotarys Läkarbank, Lars Braw, tog initiativet till Skandinaviska Läkarbanken. Den senare har under åren fungerat som något av en systerorganisation till Erikshjälpen.

– Att arbetet nu pågått i tjugofem år känns fantastiskt, säger Göran Ivarsson som berättar att läkarmöten arrangerats årligen, utan uppehåll, sedan starten.
– Hit har många av de läkare som tjänstgjort för läkarbanken kommit för att hämta kunskap och inspiration och dela erfarenheter. Det har varit mycket lyckat och under åren har det bjudits på många fina föreläsningar.

En av de många läkare som tjänstgjort för Skandinaviska Läkarbanken är kirurg Lennart Sjöholm, idag Skandinaviska Läkarbankens ordförande. Under jubileumsmiddagen tog han tillfället i akt att berätta om hur grundaren Lars Braw, idag 95 år gammal, fick idén till läkarbanken då han som journalist reste med flygaren Carl Gustaf von Rosen för att rapportera från svältens Etiopien på 70-talet.
– Vid ett tillfälle störtade de men överlevde som genom ett under. Där och då väcktes Lars Braws önskan att göra något för de många utsatta människor han mötte, säger Lennart Sjöholm som gläds åt att så många läkare fortfarande, år efter år, ger av sin tid till läkarbanken.

Lars Braw har tidigare för Erikshjälpens tidning berättat att idén han fick, att det kanske fanns läkare som skulle kunna tänka sig att jobba helt utan betalning, var rent intuitiv. De första som kom att tjänstgöra i läkarbanken var läkarvänner till Braw som han hade lärt känna inom Rotaryled.

Helgens läkarmöte gästades också av Erikshjälpens nytillträdde generalsekreterare Daniel Grahn.
– Jag är imponerad av det arbete läkarbanken utför. Att Roland Nelsson och Göran Ivarsson inte bara såg potentialen i en läkarbank när Lars Braw presenterade sin tanke utan också gjorde verklighet av idén, det har vi all anledning att vara glada för. Läkarbanken gör en fantastisk nytta.

*De båda läkarbankerna delar sedan ett antal år tillbaka lokaler med Erikshjälpen på Bergmossevägen i Holsbybrunn.

Foto: Privat

Läkarbankerna i korthet
Rotarys Läkarbank ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet men drivs som separat stiftelse. Närmare hundra läkare och tandläkare reser varje år oavlönat för att arbeta på någon av de jeepläkarlinjer i Kenya som uppsöker människor i deras egna byar eller på något av de sjukhus där man bemannar tandläkarstafetter.
Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation med mål att arbeta för att ge människor i låginkomstländer hälso- och sjukvård. Årligen sänder Skandinaviska Läkarbanken ett 50-tal läkare och annan sjukvårdspersonal till sjukhus i olika länder. Verksamheten finansieras till största del av Erikshjälpen. Skandinaviska Läkarbanken firar i år 25 år.

Bildtexter:
Bild 1: Roland Nelsson, Lennart Sjöholm, Margareta Wargelius, Karin Håkansson, Göran Ivarsson och Daniel Grahn fanns med under lördagens jubileumsmiddag för att fira Skandinaviska Läkarbankens första tjugofem år.

Bild 2: Varje år i maj samlas vid läkamötet i Holsbybrunn hundratalet läkare som delar erfarenheter av tjänstgöring i låginkomstländer.