Publicerad den 8 maj, 2014

”En ny era för folkrörelser” - temat när hundra läkare möts på helgens Läkarmöte i Holsbybrunn

Erfarenhet och forskning visar att människor själva måste involveras och engageras om deras hälsa ska förbättras.
– Det finns lärdomar från Sverige. När folkrörelser växte sig starka här på slutet av 1800-talet betydde de oerhört mycket för att lyfta människor ur fattigdom och det förbättrade också hälsan, säger Gunnar Holmgren, infektionsläkare från Jönköping, föreläsare och ansvarig för Läkarmötet.

Fokus för det årliga Läkarmötet som äger rum på Ädelsfors Folkhögskola i Holsbybrunn 10-11 maj och organiseras av Rotarys Läkarbank och Skandinaviska Läkarbanken ligger därför på hur man involverar befolkningen och arbetar med lokala organisationer inom hälsoarbete. Läkarna och annan sjukvårdspersonal kommer att diskutera sina egna insatser och erfarenheter från uppdrag i Kenya, Tanzania, Zambia, Nepal eller andra länder där Läkarbankens läkare och sjuksköterskor arbetat.

Det är folkrörelser liknande de som fanns i Sverige för 100 år sedan som behövs för att lyfta människor ur fattigdom och förbättra hälsan i Afrika och Asien nu, säger Holmgren.
– Därför handlar det inte bara om att bota sjukdomar när Läkarbankens läkare och sjuksköterskor åker ut på uppdrag, utan kompletterande verksamhet såsom utbildning av byhälsovolontärer, kvinnogrupper, skolhälsovård, vattenprojekt eller att samarbete med andra organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor i lokalsamhället är angeläget. Det blir också viktigt att överföra kunskap och arbetssätt till kollegor i samarbetsländerna.

Flera av de volontärer som Läkarbanken skickat ut är från Småland och finns med på helgens Läkarmöte:
Carin Kallhed Arvidsson, Forserum, och Ingmarie Bengtsson, Nässjö, två skolsjuksköterskor som stödjer uppbyggnaden av skolhälsovård i Emali, Kenya.

  • PO Gäddlin och Karin Malmström från Jönköping, två barnläkare som jobbat i Tanzania respektive Zambia.
  • Agneta Runbom, Nässjö och Bo Gustafsson, Virserum, som jobbat som ambulerande ”jeepläkare” på landsbygden i Kenya.
  • Gunilla Andersson, Aneby, erfaren barnmorska, som varit i Turkana, Kenya och i Filippinerna efter jordbävningen.