Publicerad den 22 okt, 2014

Barnmorska på uppdrag i Kenya

Nu åker barnmorskan Gunilla Andersson på nytt till norra Kenya. I Lokichoggio ska hon och hennes kollegor hjälpa till att rädda liv, ge vård och sprida kunskap.
– Det finns hur mycket som helst att göra, säger Gunilla Andersson.

Tillsammans med annan kvalificerad sjukvårdspersonal är hon knuten till Skandinaviska Läkarbanken.
– Jag har åkt för dem sedan 1994. Den mesta tiden har jag varit i Kenya, men jag har även besök Etiopien, Haiti och Filippinerna, säger Gunilla Andersson.

Men det är besöken i Lokichoggio som kanske satt de största avtrycken. I området lever det nomadiserande Turkana-folket. Förhållandena är mycket svåra – 74 procent befinner sig i absolut fattigdom och barnadödligheten är hög.
– Om det är någonstans Skandinaviska Läkarbanken ska vara, så är det där. Behoven är enorma, säger Gunilla Andersson.

Tillsammans med sina kollegor arbetar hon som barnmorska på hälsocentralen AIC Health Centre. De åker också runt till fyra små vårdcentraler som byar är anslutna till.
– Vi ska vara ett stöd och utbilda den inhemska personalen. För dem är det ovärderligt att vi är på plats, säger Gunilla Andersson.
Tanken är att personal från Läkarbanken ska finnas i Lokichoggio så mycket som möjligt. Detta ska lösas med en form av stafett-system där deltagarna avlöser varandra.
– Nu stannar jag till mitten av november, men ska tillbaka i februari igen. Det här upplägget kommer att ge en massa ringar på vattnet. Det känns roligt att vi kan göra den här insatsen, säger Gunilla Andersson.

Enligt henne är just spridande och förmedling av kunskap det absolut viktigaste.
– Turkanafolket lever i en kultur med medicinmän. Det gäller att bryta det och få dem att komma till vårdcentralen när de är sjuka eller ska föda barn.

Text: Anders Fallenius