Läkarmötet

Det årliga mötet för läkare/tandläkare som varit ute med läkarbanken de två senaste åren eller ska åka ut det närmaste året. Läkarmötet äger rum i maj i Holsbybrunn.

Läkarmötet 2016

Läkarmötet 2016, som samlar alla läkare som varit ute de tre senaste åren och de som är inplanerade för uppdrag, ägde rum under helgen 23-24 april. I år samlade mötet över 80 personer och temat var Sjuk- och hälsovård för barn. Det var många uppskattade föreläsningar, bland annat om neonatalvårdens roll att få ner barnadödligheten, hur man kan avleda barn genom lek när de måste genomgå smärtsamma behandlingar samt om olika projekt i Läkarbankernas regi.

Vid läkarmötet utlovades också mer information till läkarna om de olika ämnena som togs upp. Detta material hittar du här nedan.

Agriculture and Health Oct 2014
Poverty and Health Sept 2015
Child Health in LIC Feb 2016
Malaria March 2016
Maternal Health Emergency
Malnutrition Sept 2015
Primary Health Care Jan 2016
Nutrition in LIC 2015
Practical tips Latest Jan 2016

Läkarmötet 2014 - tema "folkrörelse"

Ett nittotal läkare, tandläkare och sjuksköterskor träffades den 10-11 maj i Holsbybrunn för Läkarbankens årliga Läkarmöte för att diskutera folkrörelser och hälsa. Erfarenhet och forskning visar att människor själva måste involveras och engageras om deras hälsa skall förbättras. Fokus låg därför på hur man involverar befolkningen och arbetar med lokala organisationer inom hälsoarbete.

– Lärdomar finns från Sverige. På 1850 talet hade Sverige fattigdom och sjukdom som påminner dagens Afrikanska länder och folkrörelserna som växte sig starka här på slutet av 1800-talet betydde de oerhört mycket för att lyfta människor ur fattigdom och det förbättrade också hälsan, berättade Gunnar Holmgren, på Läkarmötet. Gunnar är infektionsläkare från Jönköping, föreläsare och ansvarig för Läkarmötet.

Därför handlar det inte bara om att bota sjukdomar när Läkarbankens läkare och sjuksköterskor åker ut på uppdrag, utan kompletterande verksamhet såsom utbildning av byhälsovolontärer, kvinnogrupper, skolhälsovård, vattenprojekt eller att samarbete med andra organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor i lokalsamhället är angeläget. Det blir också viktigt att överföra kunskap och arbetssätt till kollegor i samarbetsländerna.

Här nedan finns de olika presentationerna som gjordes vid Läkarmötet:

Folkrorelser_Holsbybrunn.cwk_OB.pdf

Folkrorelsens_roll.pdf

Practical_tips_2014_Total.cwk_OB.pdf

Staircase_pharmaceuticals.pdf 

Staircase_diagnostics.pdf


 

Läkarmötet 2013 - "Hot news from the tropics"

Temat för 2013 var "Hot news from the tropics" och läkarna fick en uppdatering om tropiska sjukdomar och information om nya behandlingar. Eftermiddagen på lördag ägnades åt grupparbete för att läkarna skulle kunna få möjlighet att diskutera all den erfarenhet som de haft när de varit ute och jobbat för Läkarbanken. Olika frågor och ståndpunkter togs upp som skall användas i den fortsatta utveckling av Läkarbanken.

Temat för kvällsunderhållningen återspeglade det faktum att Rotarys Läkarbank firar 25-års jubileum i år. Deltagarna fick följa med på en lokal version av "Skavlan". Niklas Carlemar, ”Vetlandas Skavlan” intervjuade nya och gamla läkare samt stod för artisteriet. Kvällen avslutades med filmen "Fotbollsdoktorn" en dokumentation av arbetet som Carl-Axel och Monica Ekman gjort i Garissa.

Här finns presentationerna från mötet:

Malaria - hotet - framgångar och utmaningar - Bo-Erik Malmvall » 
Vad händer inom HIV/AIDS området - Gunnar Holmgren » 
Nyheter inom tropikmedicin - Per Hedman »
Välfärdssjukdomar i låginkomstländer - Joep Perk » 
Information om Läkarbanken - eller två läkarbanker - Karin Håkansson »