I katastrofsituationer

Skandinaviska Läkarbanken har flera gånger skickat läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal till länder som drabbats av katastrofer.

Senast åkte sju personer, både läkare och sjuksköterskor, till Filippinerna efter tyfonen där i december 2013. Där deltog de i primärvårdsarbete genom att ge sjukvård i olika delar av Tacloban, den värst drabbade staden. Efter jordbävningen på Haiti var Läkarbanken på plats vid ett sjukhus i Port-au-Prince där läkarna utförde operationer.

Läs om Lennarts upplevelser i Tacloban » 

Skandinaviska Läkarbanken håller på att dra lärdomar av de insatser som vi haft i katastrofsituationer för att bygga ut verksamheten och tillsammans med samarbetspartners kunna skicka ut personal vid framtida katastrofer.