Föreningen Skandinaviska Läkarbanken

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård.

Skandinaviska Läkarbanken skickar ut läkare och specialist sjuksköterskor till olika sjukhus, främst missionssjukhus. Dessutom samarbetar Läkarbanken också med Erikshjälpen i vissa projekt. Sjukvårdspersonalen engageras för korta uppdrag på cirka 6 veckor som volontärer, ingen lön betalas ut men kostnader täcks. Alla är välkomna som volontärer om du respekterar målsättningen oavsett om du har en personlig tro eller ej. Samarbetssjukhusen ligger i länder så som Tanzania, Zambia, Kenya, Etiopien och Central Afrikanska Republiken.  
Föreningen Skandinaviska Läkarbanken har drygt 150 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kronor. Medlemmar får medlemsbladet som skickas ut en gång i kvartalet samt har rätt att medverka på föreningens årsmöte som vanligtvis äger rum i maj. Föreningens stadgar och andra riktlinjer styr verksamheten. Årsmötet väljer en styrelse för föreningen och den sammanträder cirka fem gånger per år. Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningen, beslutar om inriktning och ansvarar för kontrollen av verksamheten. Det dagliga arbetet bedrivs av ett kansli som ligger i Holsbybrunn

Styrelsens ledamöter

Lennart Sjöholm, ordförande
Johanna Larsson, vice-ordförande
Bengt Herngren, sekreterare
Roland Nissfolk, ekonomiansvarig,
Torbjörn Eriksson, ordinarie ledamot
Gunnar Holmgren ordinarie ledamot
Gunilla Andersson, ersättare
Anna Eriksson, ersättare
Stefan Rosth, ersättare

Kansli

Du kan kontakta styrelsen via kansliet, som består av:
Karin Håkansson, koordinator
Birgitta Korthenius, assisterande koordinator
Tel: 0383 – 46 74 80
e-post: info@doctorbank.se

Mer information, ladda ner som pdf:

Stadgar för Föreningen Skandinaviska Läkarbanken
Skandinaviska Läkarbankens policy för samarbeten med sjukhus
Skandinaviska Läkarbankens årsredovinsning
Presentation om Skandinaviska Läkarbanken