Hur används pengarna?

jordglob.jpgNär du handlar i våra butiker bidrar du inte bara till återanvändning – utan också till biståndsarbete. Möbler, husgeråd och kläder blir till nya brunnar, hälsovård och utbildning.

Överskottet från butikerna delas mellan butikernas lokala samarbetspartners och Erikshjälpen. Under respektive butiks sida hittar du information om de insatser som görs via butikernas samarbetspartners. Och på vår sida Hit går pengarna kan du läsa om människor som som fått sitt liv förändrat tack vare det arbete som dessa partners och Erikshjälpen genomför på olika håll i världen. 

Tack att du visar oss förtroende – vi lovar att vara en så effektiv och bra kanal som möjligt för att hjälpen ska komma fram.