Ursäkta röran - Vi bygger om!

Erikshjalpen.se håller på att få sig en grundlig renovering. Under ett par dagar kommer webbplatsen att blanda nya och gamla sidor. Tack för ert överseende!

Volontärer firas med tårta på Internationella frivilligdagen


3 December 2012 Kl.10:00

volontar.jpg

En av många volontärer som gör en fantastisk insats! Foto: Eget Arkiv

 

Världen över firas Internationella frivilligdagen den 5 december. Insatserna från Erikshjälpens butiksvolontärer är helt avgörande för storleken på vårt överskot­t och storleken på antalet och omfattningen av humanitära och sociala bi­ståndsinsatser. I dag uppmärksammas därför Erikshjälpens 1 900 goda krafter med ett riktigt tårtkalas! 


Den internationella frivilligdagen är en förkortning av Internationella frivilligdagen för ekonomisk och social utveckling och instiftades av FN:s generalförsamling 1985. Sedan dess har regeringar, FN-systemet och organisationer förenats med frivilliga runt hela jor­den för att fira Internationella frivilligdagen varje år. Syftet är att lyfta fram och hylla allt det ideella arbete som människor gör lokalt, nationellt och internationellt för att uppnå FN:s millenniemål. (källa: Unicef)

 

Birgitta Westman har varit volontär i Spångabutiken i fem år.

- Det känns roligt att få göra en insats för någon annan, och att jag med min tid kan hjälpa andra. Det är jätteroligt att träffa alla glada människor och jag har många positiva upplevelser härifrån. Att det blev just Erikshjälpen jag engagerade mig i berodde på att min församling hade ett engagemang här.

 

Ann-Marie Hed, även hon volontär i Spångabutiken

- Jag har själv varit i Tanzania och arbetat och sett hur biståndet från Erikshjälpen kom­mer fram och gör nytta. Jag har sett hur pengarna mättat barn och när man ser att bi­ståndet verkligen fungerar känns det värdefullt att hjälpa till. Jag har varit med från start och tycker framför allt att kundkontakten är väldigt rolig. Jag är pensionär sen några år och det känns bra att kunna vara med och hjälpa fattiga och sjuka samtidigt som vi mins­kar ensamheten genom att många ensamma människor hittat en mötesplats här.

Som kuriosa kan vi också referera till en studie, publicerad i American Psychological As­sociation, där forskning för första gången visar att människor som volontärarbetar kan få ett längre liv än de som inte gör det – så länge deras skäl för att syssla med detta är att hjälpa andra, snarare än sig själva. Delad glädje är dubbel glädje!

- Vi välkomnar alla som önskar bli volontär i någon av våra 53 butiker. Vi ser till att volon­tärens tid, kunskaper och erfarenhet kommer till bästa användning så att engagemanget gör en skillnad för medmänniskor runt om i vår värld, säger Tomas Bjöersdorff, verkstäl­lande Chef Second Hand Butiker. För mer info om hur du blir volontär gå in på www.erikshjalpen.se/secondhand

 

För mer information kontakta:

Tomas Bjöersdorff, verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand Butiker,

0383-46 74 10, 070-274 41 40, tomas.bjoersdorff@erikshjalpen.com.
Foton: Eget arkiv.

 

________________________________________________________________________________

 

En amerikansk undersökning om volontärarbete visade på följande resultat:

 

Volontärarbetare lever längre
Ägnar du dig åt välgörenhet? Grattis, i så fall har du goda chanser till att få ett långt liv. Såvida du gör det av "rätt" skäl.

 

För första gången visar forskning att människor som volontärarbetar kan få ett längre liv än de som inte gör det – så länge deras skäl för att syssla med detta är att hjälpa andra, snarare än sig själva. Personer som däremot frivilligarbetar främst för sin egen personliga tillfredsställelse hade, enligt studien publicerad av American Psychological Association, fyra år senare samma dödstal som personer som inte alls ägnade sig åt volontärarbete.

 

– Det här innebär att personer som frivilligarbetar med andra människor i fokus kan vara skyddade från potentiella stressfaktorer förknippade med volontärarbete, såsom tidspress och brist på betalning, säger studiens ledande författare Sara Konrath från University of Michigan.


Forskare undersökte ett slumpmässigt urval av 10 317 studenter i delstaten Wisconsin från deras examen från high school år 1957 och fram till i dag. År 2004 svarade dessa personer på om de hade volontärarbetat under de senaste tio åren eller inte, och i så fall hur ofta. De fick berätta sina skäl till att volontärarbeta genom att svara på tio frågor. Vissa skäl var riktade gentemot andra (till exempel "Jag känner att det är viktigt att hjälpa andra") och andra var lite mer själviska ("välgörenhetsarbete är en bra flykt från mina egna problem" eller "välgörenhetsarbete får mig att tycka bättre om mig själv).

Hänsyn togs även till svarspersonernas fysiska och psykiska hälsa, socioekonomiska status, civilstånd, hälsorisker (till exempel rökning, BMI och alkoholvanor) samt sociala skyddsnät. Mycket av denna information samlades in 1992, tolv år innan personerna fick svara på sina erfarenheter av volontärarbete. Forskarna förutspådde sedan hur många av dessa personer som skulle vara vid liv år 2008. Forskarnas hypotes om att volontärarbete med icke-själviska motiv har en koppling till lägre dödlighetsrisk stämde.

 

4,3 procent av de 2 384 personer som inte alls hade hållit på med volontärarbete var döda fyra år senare, en siffra snarlik dödstalet bland de volontärarbetare som angivit mer själviska skäl till sitt engagemang (4 procent). Däremot var endast 1,6 procent av de volontärarbetare som främst hade icke-själviska motiv döda fyra år senare.

– Det är rimligt att människor volontärarbetar delvis på grund av de personliga fördelar som det ger. Men vårt forskningsresultat visar ironiskt nog att om dessa fördelar blir det huvudsakliga motivet bakom volontärarbetet så kommer hälsofördelarna för dessa personer att minska, säger studiens medförfattare Andrea Fuhrel-Forbis.

Studien som publicerades i augustinumret av Health Psychology har gjorts av Sara Konrath, Andrea Fuhrel-Forbis med flera på University of Michigan.

Allt enligt Remy Melinas artikel People Who Volunteer Live Longer, Study Suggests i LiveScience 17 september, 2011.