Ursäkta röran - Vi bygger om!

Erikshjalpen.se håller på att få sig en grundlig renovering. Under ett par dagar kommer webbplatsen att blanda nya och gamla sidor. Tack för ert överseende!

Svältkatastrof snart ett faktum


28 Mars 2012 Kl.09:00

Ännu finns tid. Men vi måste handla nu! Skörden under 2011 har slagit fel i Västafrika till följd av oregelbundna regn under odlingssäsongen, en ovanligt tuff torrperiod och angrepp av insekter. Politisk oro har också spelat in till att läget nu börjar bli kritiskt i Sahelområdet i Västafrika. Miljoner människor står under våren utan tillräckligt att äta i Niger, Tchad, Mali, Mauretanien, Nigeria, Burkina Faso, norra Senegal och Gambia.


Kvinnor och barn drabbas extra svårt av katastrofer. Upp emot en miljon barn riskerar akut undernäring. Den här gången har vi chans att agera i tid. Erikshjälpen förbereder insatser i Burkina Faso och i Mali. Vi kommer under våren att göra en akut matutdelning till de mest utsatta familjerna i utvalda områden. Men antalet familjer och barn som kommer lida svårt de närmaste månaderna är stort och Erikshjälpen behöver all hjälp vi kan få för att vi tillsammans ska kunna hjälpa dessa familjer i tid.


Situationen förväntas också förvärras inom de kommande månaderna eftersom vattenbrist för både människor och djur kommer att göra den redan svåra situationen ännu värre.
- Vi har delat in arbetet i två faser, berättar Peter Toftgård, chef för Internationella avdelningen på Erikshjälpen. I första fasen kommer lokala kommittéer att dela ut mat till de allra fattigaste och spannmål och mat anpassad för spädbarn kommer att säljas till ett rabatterat pris. I andra fasen kommer vi att tillhandahålla utsäde så att människorna kan komma igång igen. För att säkra tillgången till mat i framtiden.


För mer information:
Peter Toftgård, Chef Internationella avdelningen, Erikshjälpen
Mobil: 070-304 31 83

 

Fakta
När Västafrika drabbades av torka år 2004 räknade FN ut att för 1 dollar kunde man förhindra att ett barn blev undernärt, medan det kostade 80 dollar per dag att behandla ett redan undernärt barn. Nu uppmanar FN och andra organisationer till direkt handling för att bistå upp emot 10 miljoner människor som lider av matbrist i det som kallas Sahelområdet i Västafrika. Anledningen är torka med missväxt, ökade matpriser och konflikter i grannländer. Detta i kombination med redan stor fattigdom och utsatthet gör att situationen blivit förödande för många människor.

 

Stöd Erikshjälpens arbete för de katastrofdrabbade i Västafrika.

Ge en gåva via vår hemsida
Sms:a Katastrof till 729 30 så skänker du 50 kronor.
Sätt in en gåva på Pg: 900928-3, Bg 900-9283. Märk din inbetalning med Västafrika.