Ursäkta röran - Vi bygger om!

Erikshjalpen.se håller på att få sig en grundlig renovering. Under ett par dagar kommer webbplatsen att blanda nya och gamla sidor. Tack för ert överseende!

Stipendieutdelning ur Erikshjälpens Kungsbackafond


14 Januari 2013 Kl.10:00

Erikshjälpen och Kungsbacka kommuns samarbete resulterar nu i en första stipendieutdelning ur Erikshjälpens Kungsbackafond till Kungsbacka Gemensamma Fotbollssällskap och Projekt Länken.

 

Erikshjälpen och Kungsbacka kommun har sedan i somras tecknat ett avtal om samverkan kring second hand-verksamhet. Syftet med samarbetet är att utveckla verksamheten, erbjuda fler arbetsträningsplatser, en ökad kvalitet och en större variation på arbetsuppgifter för arbetsträning. Som en del i samarbetet är en fond avsatt från butiksintäkterna för insatser riktade till barn och ungdomar i Kungsbacka kommun.


Stipendier tilldelas :
Kungsbacka Gemensamma Fotbollssällskap (10.000 kr)
Kungsbacka Gemensamma Fotbollssällskap – KGFS - etablerades 2010. KGFS är en samverkansförening mellan fotbollsklubbarna i Kungsbacka med uppgiften att stödja och utveckla fotbollen i alla led. Huvudfokus är barn och ungdomsfotbollen.


Genom bidraget från Erikshjälpen, vill KGFS bidra till att utveckla spontanfotbollen i Kungsbacka för barn och ungdomar, Detta kommer ske genom samverkan med fritid och skolorna. KGFS vill genom bidraget erbjuda bollar och kunskap till skolorna. Se mer information på: http://www.laget.se/KUNGSBACKAGFS.


Projekt Länken (15.000 kr)
Målet med projektet är att utveckla en modell för hur kulturella resurser kan samlas, koordineras och användas i socialt arbete. Som kultur räknas teaterföreställningar, musikkurser, böcker, föreläsningar, idrotten, kläder och allt däremellan. Likaså menas med socialt arbete all form av arbete gentemot särskild utsatta eller behövande individer och grupper.
Grunden är att ta vara på det positiva och friska hos varje enskild individ. Och vidare att ge människor ett sammanhang, mötesplatser, meningsfull sysselsättning och lite inspiration.
Bidraget skall användas till individuella insatser av kulturell karaktär för ungdomar med behov av stöd inom socialt arbete. Två exempel är:

• Ett barn äntligen har hittat en meningsfull sysselsättning i musiken men familjen inte har råd med instrumenthyran.
• En individ har hittat en kurs där hennes självförtroende tillåts växa och hon känner en tillhörighet, men kursavgiften är för hög.


Tanken är att använda pengarna från Erikshjälpens Fond för barn och ungdomar i Kungsbacka för att skapa en ”Nödbörs” som Länken har i bakfickan för dessa situationer. Medlen ska enbart användas i de fall där det inte finns några andra alternativ och där ett positivt spår hos en socialt utsatt människa riskerar att vissna utan vår hjälp.


Välkommen att bevaka!
Torsdagen 17 januari kl 14.00 i Erikshjälpens second hand-butik i Kungsbacka, Kraftvägen 2.
Mer information om fonden och hur man ansöker hittar du här


För mer information
Mattias Ingeson, Biträdande generalsekreterare Erikshjälpen
Tel 0383-46 74 66, Mobil 0709-37 33 04, mattias.ingeson@erikshjalpen.se
Karin Zetterman, Verksamhetschef Kungsbacka kommun, Gymnasie- och Vuxenutbildning
Tel 0300-83 86 70, karin.zetterman@kungsbacka.se

Fakta om fonden
Utdelning från fonden kan ske till föreningar, organisationer och verksamheter som arbetar för att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar i Kungsbacka kommun. Särskild vikt ska läggas vid stöd till socialt utsatta grupper av barn och unga. FNs konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) utgör den värderingsmässiga grunden för fondens verksamhet. Fonden ska fördelas med ett tydligt barnperspektiv där vikten av barns delaktighet och möjlighet att påverka sina egna omständigheter och förutsättningar betonas