Ursäkta röran - Vi bygger om!

Erikshjalpen.se håller på att få sig en grundlig renovering. Under ett par dagar kommer webbplatsen att blanda nya och gamla sidor. Tack för ert överseende!

Positiva resultat och utökat Sverigearbete för Erikshjälpen


20 April 2012 Kl.11:00

Erikshjälpens intäkter under 2011 uppgick till 87,3 miljoner kronor, en ökning med hela 15 procent jämfört med föregående år. Under 2011 har även insatserna i Sverige dubblerats.


Bengt Swerlander.jpg- Det är med glädje Erikshjälpen ser tillbaka på året som gått, säger generalsekreterare Bengt Swerlander.
I årsberättelsen presenterar Erikshjälpen flera exempel och resultat på vad organisationen tillsammans med givare kunnat åstadkomma för barn i olika delar av världen.


Under 2011 har exempelvis
• 20 332 barn fått stöd med bl a skolavgift, boende och kläder så de kunnat gå i skolan
• 23 nya brunnar med rent dricksvatten har bekostats av Erikshjälpens givare
• 1 332 familjer har fått hjälp och kunnat försörja sig då de fått boskap som getter, höns och kaniner.
• Minst 20 875 hushåll har på olika sätt fått hjälp med förbättrade försörjningsmöjligheter


Erikshjälpen beslutade för ett par år sedan att satsa mer på barn i Sverige, vilket under 2011 innebar nästan en dubblering av de ekonomiska insatserna i sverigeprojekt, från ca 1,8 miljoner 2010 till 3,5 miljoner 2011. Exempel på insatser som därför kunnat genomföras är:


• Stöd till barn och ungdomar från dysfunktionella familjer med bland annat missbrukarproblematik, kriminalitet eller psykisk ohälsa
• Stöd till barn vars föräldrar är frihetsberövade
• Insatser riktade till nyanlända flykting- och invandrarbarn som får möjlighet att i grupp
hitta trygghet och förståelse för sitt nya land
• Stöd till Lilla Erstagården i Nacka, hospice för barn i livets slutskede


Erikshjälpens administrations- och insamlingskostnader är fortsatt låga. Under 2011 uppgick administrationskostnaderna till 4,3 procent och insamlingskostnaderna till 6,2 procent.
Varje dag fortsätter vi att sträva mot visionen och målet – att förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar, säger Bengt Swerlander, Erikshjälpens generalsekreterare.

 

Ladda ner årsberättelsen som pdf här


För mer information kontakta:

 

Bengt Swerlander
Generalsekreterare, Erikshjälpen
0383-46 74 63, 0709-37 33 02
bengt.swerlander@erikshjalpen.se
För beställning av Årsberättelse:
info@erikshjalpen.