Ursäkta röran - Vi bygger om!

Erikshjalpen.se håller på att få sig en grundlig renovering. Under ett par dagar kommer webbplatsen att blanda nya och gamla sidor. Tack för ert överseende!

Läkarmöte i Holsbybrunn


3 Maj 2012 Kl.11:00

När de två Läkarbankerna, Rotarys Läkarbank och Skandinaviska Läkarbanken, håller sitt årliga Läkarmöte i helgen (5-6 maj) samlas ett hundratal läkare och annan sjukvårdspersonal vid Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn.


Temat i år är mödrahälsovård och speciellt hur man kan förebygga den höga dödligheten för kvinnor i samband med förlossningar i många länder i Afrika och Asien. Ett av de Millenniemål som FN enats om handlar om att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar och det verkar vara ett av de svåraste målen att förverkliga. Under mötet kommer lärdomar från forskning att presenteras av Dr. Abi Smith från Bristol Universitetet. Barnmorskorna Greta Johansson och Karin Boij, samt läkaren Roland Boij, från Jönköping kommer att dela med sig av egna erfarenheter från ett projekt i Tanzania och en utbildning i Syd-Sudan, där de har exempel på metoder som lyckats minska dödligheten. Infektionsläkare Gunnar Holmgren från Jönköping kommer också att presentera det senast inom malariaområdet.


Mycket erfarenheter kommer också utbytas från alla de sjukhus och platser uti världen där läkarna arbetat. De två Läkarbankerna har verksamhet i flera länder i Afrika och Asien. Rotarys Läkarbank skickar ut så kalla jeepläkare som jobbar som distriktsläkare i avlägsna byar i västra Kenya samt tandläkare vid kliniker. Skandinaviska Läkarbanken skickar specialistläkare till sjukhus i Afrika och Asien för att förstärka sjukhusvården som befolkningen har tillgång till.
Sedan Läkarbankernas kansli flyttade in i Erikshjälpens kontor i Holsbybrunn i september 2011 har den lokala anknytningen poängterats. Det är många läkare och sjuksköterskor från Jönköpings län som är engagerade i Läkarbankerna.

 

På Läkarmötet är det tre representanter från Småländska Höglandet som alla nyligen har varit ute på uppdrag i olika länder:


Gunilla Andersson, sjuksköterska från Aneby (Haiti)
Bo Gustafsson, läkare från Virserum (Kenya)
Birgitta Wirefeldt, sjuksköterska från Eksjö (Kamerun)
Varmt välkomna!


För mer information om tider med mera kontakta:
Karin Håkansson, koordinator, telefon: 0727-16 74 82

 

 

Fakta om Skandinaviska Läkarbanken
Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation vars målsättning är att arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård. Årligen sänder Skandinaviska Läkarbanken ett 50-tal läkare och annan sjukvårdspersonal till olika sjukhus, främst missionssjukhus, i olika länder. Verksamheten finansieras till största delen av Erikshjälpen, som är en organisation som bedriver biståndsverksamhet ur ett barnrättperspektiv i 25 länder med fokus på hälsa, utbildning och försörjningsmöjligheter.

Läs mer om Skandinaviska LäkarbankenFakta om Rotarys Läkarbank
Rotarys Läkarbank ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet, men drivs som separat stiftelse. Målsättningen är att tillhandahålla god läkarvård i sammanhang som annars saknar sådan. Närmare hundra läkare och tandläkare väljer varje år att oavlönat arbeta på någon av våra fem jeepläkarlinjer som uppsöker människor i deras egna byar, eller på något av de två sjukhus där vi bemannar två tandläkarstafetter. Läs mer på  www.rotarydoctors.se

 

Rotarys Läkarbank och Skandinaviska Läkarbanken har gemensamt kansli tillsammans med Erikshjälpen i Holsbybrunn.