Ursäkta röran - Vi bygger om!

Erikshjalpen.se håller på att få sig en grundlig renovering. Under ett par dagar kommer webbplatsen att blanda nya och gamla sidor. Tack för ert överseende!

Erikshjälpens givare beviljas skattereduktion


25 Januari 2012 Kl.14:00

Privatpersoner får från och med i år sin inkomstskatt minskad med upp till 1 500 kr om året när de skänker pengar till av Skatteverket godkända organisationer. Om man exempelvis är fadder, ung fadder eller månadsgivare kan man därmed höja sitt belopp utan att det märks i plånboken.

– Vi hoppas så klart att detta leder till ett ökat givande så att vi kan utöka vårt arbete och hjälpa ännu fler barn, säger Erikshjälpens generalsekreterare Bengt Swerlander.

Den som i dag ger 150 kronor varje månad kan öka till 200 och sedan få tillbaka mellanskillnaden på skatten. Det här vinner barnen på!

Grundvillkoren som Skatteverket ställer för skattereduktion för gåvor är:
1) Varje enskild gåva måste vara på minst 200 kronor för att räknas med i underlaget för skattereduktionen.
2) Givaren måste skänka minst 2 000 kronor under året.

Så här fungerar det
Den som under 2012 sammanlagt skänker minst 2 000 kronor till Erikshjälpens hjälparbete och där varje enskild gåva är på minst 200 kronor, kommer att få sin skattereduktion för gåvor förtryckt i den självdeklaration som ska lämnas in 2013. Erikshjälpen ser alltså till att Skatteverket får den kontrolluppgift som krävs för att få sin skattereduktion, som baseras på gåvor till Erikshjälpen.
Skattereduktionens storlek är inte kopplad till årsinkomst. Den är 25 % av gåvobeloppet och uppgår till högst 1 500 kronor per person och år, vilket man kommer upp i om man skänker 6 000 kronor eller mer.

Kort fakta
• Gäller från 25 januari 2012 då Erikshjälpen blev godkänd av skatteverket
• Gäller privatpersoner och är inte kopplad till årsinkomst
• Gäller för den som betalar skatt och är över 18 år
• Minsta belopp är 200 kronor per gåva
• Minsta totala belopp per år är 2 000 kr
• Maxbelopp per år är 6 000 kr - får då tillbaka 1 500 kr
• Skattereduktionen är 25 % av gåvobeloppet  
• Gäller alla projekt utom Sverigeprojekten 

För mer information
Mattias Ingeson, Administrativ chef, Erikshjälpen
Mobil: 0709-37 33 04     

Vill du höja ditt månadsbelopp, klicka här