Ursäkta röran - Vi bygger om!

Erikshjalpen.se håller på att få sig en grundlig renovering. Under ett par dagar kommer webbplatsen att blanda nya och gamla sidor. Tack för ert överseende!

Erikshjälpen har antagit Child Protection Policy


16 April 2012 Kl.10:00

I arbetet med att förverkliga barns rättigheter runt om i värl­den har Erikshjälpen en förpliktelse att verka för att skydda barn och förebygga övergrepp. Utnyttjande av barn och övergrepp som tyvärr sker i alla länder och samhällen över hela värl­den. 

 

Child-Protection-Policy.jpgErikshjälpens styrelse har den 3 februari 2012 antagit ”Child Protection Policy” där alla anställda nu skriver på våra fastställda gemensamma värderingar, riktlinjer och utgångspunkter. Dokumenten innehåller också de åtgärder som kommer att vidtas för att uppfylla vårt åtagande att skydda barn.

 

Våra värderingar, riktlinjer och utgångspunkter

• Alla former av utnyttjande av barn innebär missbruk av barns rättigheter.

• Alla barn har lika rätt till skydd mot övergrepp och exploatering.

• Övergrepp och utnyttjande av barn är aldrig acceptabelt.

• Vi har ett åtagande att skydda barn med/för vilka vi arbetar.

• Samarbetsorganisationer som vi arbetar genom har ett ansvar att tillämpa god styrning och praxis för skydd av barn i alla verksamheter som rör barn. Om en samarbetsorganisation saknar policy eller om deras policy är otillräck­lig kommer Erikshjälpen stödja organisationen att utveckla och implementera sin egen policy.