Ursäkta röran - Vi bygger om!

Erikshjalpen.se håller på att få sig en grundlig renovering. Under ett par dagar kommer webbplatsen att blanda nya och gamla sidor. Tack för ert överseende!

Den svenska ideella sektorn är hotad! Öppet brev till Algirdas Semeta, Litauisk EU-kommissionär och ordförande i EUs skatteutskott


17 April 2012 Kl.09:00

Algirdas Semeta.jpg
Algirdas Semeta

 

Vi vill berätta för dig vad pengarna gör för nytta!

 
EU-kommissionen kräver att ideella föreningar momsbeläggs på samma sätt som kommersiella företag. I Sverige upprörs ideella organisationer och politiker från samtliga riksdagspartier över hur EU-kommissionen hanterar frågan. Om ni, Algirdas Semeta, och dina kollegor i kommissionen får igenom ert förslag är inte bara den svenska ideella sektorn i stort hotad i dess grundvalar. De ideella biståndsorganisationerna som arbetar såväl nationellt som internationellt för människor där behovet är som störst är också hotade.

 
I en värld med krig, naturkatastrofer, fattigdom och sjukdom är det alltid den enskilda människan, särskilt barnet, som är mest utsatt. När det egna landets skyddsnät och insatser inte längre räcker till eller omöjliggörs är många gånger de ideella biståndsorganisationernas hjälp- och biståndsinsatser helt avgörande.

 

Europa
är i jämförelse med andra delar av världen en förhållandevis trygg plats att leva i. Men också i den del av Europa som ni herr Semeta lever i finns en utbredd utsatthet bland barn och vuxna. Erikshjälpens och andra ideella biståndsorganisationers insatser i de Baltiska länderna är betydande och för många människor avgörande för en dräglig vardag. Exemplen från ert närområde kan göras lång. Bland våra engagemang i Baltikum finns Erikshjälpens secondhand-butik i Kristianstad som lämnar direkt bistånd till två dagcenter i det Litauiska Birzai-distriktet och förser samtidigt tre litauiska secondhandbutiker i samma distrikt med varor. Värnamobutiken stöder en nyinvigd secondhand butik i Riga, Bollnäsbutiken stöder kvinnorna i kvinnofängelset i Riga och butikerna i Sundsvallsområdet stödjer staden Ogre i
Lettland med indirekta sociala och humanitära insatser.


Det finns också andra europeiska länder som av ekonomiska och politiska skäl hämmar den egna förmågan till utveckling för lång tid framöver. Det är inte länge sedan oroligheterna på Balkan påverkade människors vardag och liv på sätt som är svårt att föreställa sig. Härifrån finns många exempel på hur svenska ideella biståndsorganisationer bistår. Ett tydligt exempel är Erikshjälpen som tillsammans med SIDA administrerade och medfinansierade återuppbyggnad av  800 krigsskadade hus i Kosovo under perioden 1997 – 2007.

 
Därutöver bedriver Erikshjälpen ett 100-tal biståndsprojekt i ett 25-tal länder i Afrika, Asien och Sydamerika.

                                                                                                                                                                                                I Sverige finns en lång tradition av biståndsarbete för socialt och humanitärt utsatta personer, såväl i vårt eget land som utomlands. Denna verksamhet finansieras till stor del av ideella secondhand- butiker där begagnade kläder, möbler och husgeråd säljs. Den tröja som säljs till förmån för ett välgörande ändamål är idag undantagen beskattning,pengar som ni i egenskap som litauisk kommissionär och ordförande i skatteutskottet föredrar att beskatta.


Herr Semeta, betydelsen av den ideella sektorns genomförandekraft och av den ideella secondhand-butikens ekonomiska överskott är stor. En fullt ut momsbelagd ideell sektor kommer att begränsa humanitära och sociala biståndsinsatser till barn, kvinnor och män som lever under svåra umbäranden.


Med bakgrund av detta är det lätt att bli besviken och framför allt förvånad över sättet kommissionen agerar. Den stora oro som vi i Sverige känner har lett till att ideella organisationer skickade 968 skrivelser om ett fortsatt momsundantag till kommissionen. Europaparlamentet beslutade med en överväldigande majoritet (521 mot 50) att EU-kommissionen ska minska byråkratin för ideella föreningar, i stället för att kräva att den ideella sektorn ska momsbeläggas med samma momssatser som privat kommersiellt ägda secondhandföretag. Tyvärr stoppar EU-kommissionen huvudet i sanden och struntar i Sveriges och Europaparlamentets synpunkter när det gäller den omdiskuterade momsfrågan. EU-kommissionen hävdar att de 968 svenska brevskrivarna har missförstått frågan, men frågan är om det inte egentligen är så att det är EU-kommissionens byråkrater som missförstått hela idén med det svenska ideella civilsamhället.

 

Det förslag som ni herr Semeta föreslår lägger ännu mer bördor på dessa ideella organisationer. Det tycks som om ni hellre gör ärendet till en principfråga utan värdering av det sociala, humanitära och samhälleliga värdet.


I kampen mot EU-kommissionen uttrycker de svenska ideella biståndsorganisationerna sitt tydliga stöd för den svenska regeringen om bevarandet av ett generellt undantag ifrån momsbeskattning. Fastställer ändå EU-kommissionen att ideella biståndsorganisationer ska momsbeskattas stödjer vi det svenska Finansdepartementets utredning och förslag om en momssats på 6 % med full avdragsrätt för moms, vilket lindrar de negativa konsekvenser en skattskyldighet till normalskattesatsen skulle få. Det är vår innerliga förhoppning och på utsatta människors vägnar som vi ber er Algirdas Semeta att gå den ideella sektorn i Sverige till mötes.

 

Hälsningar

Tomas Bjöersdorff
Verkställande chef, Erikshjälpen Second Hand Butiker

 

Lars Gustafsson (KD)
Riksdagsledamot i skatteutskottet

 

Andreas Carlsson (KD)

Riksdagsledamot i näringsutskottet