Radiohjälpens insamling Världens Barn

Erikshjälpen är en av de organisationer som deltar i och får utdelning av Radiohjälpens årliga insamling Världens Barn. Under 2016 kommer riksinsamlingen för Världens barn äga rum lördag 8 oktober. Samma dag skänker samtliga Erikshjälpen Second Hand-butiker sina dagskassor till insamlingen.

2015 skänkte de cirka 60 second hand-butikerna totalt 2,6 miljoner kronor till Världens Barn.

Läs mer om Världens Barn »

Så här kan du stödja

Insamlingskampanjen pågår hela året.

Ge via SMS
Sms:a 50, 100 eller 200 till 72 999 så skänker du motsvarande summa.

Swisha din gåva till Världens Barn
Numret man swishar till är samma som Radiohjälpens välkända konto 90 1950-6, med eller utan strecket.

På Världens Barns hemsida hittar du fler sätt att ge på, klicka här.

Vill du hjälpa till?

Världens Barn är något alla kan engagera sig i. Anmäl dig som frivillig att gå med insamlingsbössa på stan eller "knacka dörr". Du kan anmäla ditt intresse för detta till frivillig@varldensbarn.se

Projekt för 2016 - mot kvinnlig könsstympning

Pengarna från Världens barn går bland annat till Erikshjälpens arbete mot kvinnlig könsstympning i Mali. Hittills har 14 byar i södra Mali förbjudit kvinnlig könsstympning, vilket är ett unikt
genombrott. Nu inleder Erikshjälpen och AMPDR arbete i två nya områden.

I Mali könsstympas över 80 procent av alla flickor. Könsstympning är lagligt i landet och utförs ofta utan bedövning och sterila instrument, med risk för svåra komplikationer och mycket lidande. Genom partnerorganisationen AMPDR, och med pengar från Världens Barn-kampanjen, har Erikshjälpen i flera år
arbetat i två kommuner i Mali för att förändra attityden kring kvinnlig könsstympning.

I de två kommunerna finns 21 byar och i 14 av dem har samtliga traditionella och religiösa ledare skrivit under lokala konventioner som förbjuder kvinnlig könsstympning.

– De traditionella bycheferna och religiösa ledarna är viktiga auktoriteter som folk lyssnar på och ser upp till, så att nå fram till dem är viktigt för att kunna förändra, säger Ida Konaté Svensson, Erikshjälpens programkoordinator för Västafrika.

I de övriga 7 byarna är cirka 60 procent av ledarna positiva till att skriva under liknande förbud. Kommunledningarna är dessutom positiva till ett kommunalt förbud, i väntan på att kvinnlig könsstympning förbjuds nationellt.

Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som finns bland alla religiösa grupper i Mali. Ida Konaté Svensson vill understryka att de föräldrar som låter könsstympa sina flickor gör det för att de tror att det är flickans
bästa. Föräldrarna är rädda att en oomskuren flicka ska bli utstött och inte kunna gifta sig.
– Den värsta mardrömmen för föräldrarna är att barnet ska hamna utanför samhället.

Arbetet mot kvinnlig könsstympning har gjort att ämnet inte längre är tabu i byarna. Att människor vågar prata om problemet är en förutsättning för att åstadkomma förändring.

Nu tar Erikshjälpen och AMPDR med sig erfarenheterna från detta arbete till projekt i två nya kommuner.