Skandinaviska Läkarbanken

- Läkare ger av sin tid

Skandinaviska Läkarbanken sänder ut sjukvårdspersonal som med ideella insatser tjänstgör under sexveckorsperioder på sjukhus i låginkomstländer. Verksamheten finansieras till största delen av Erikshjälpen. Förutom medicinska insatser har volontärerna också i uppdrag
att undervisa lokala medarbetare och studenter.

Under 2013 sändes totalt 51 volontärer till sjukhus i Kenya, Tanzania, Zambia, DR Kongo, Kamerun, Nepal och Filippinerna. Av dem var 41 specialistläkare, 9 specialutbildade sjuksköterskor och en tandläkare. Dessutom har fem trainees (AT- eller ST-läkare) haft möjlighet att, tillsammans med en specialistläkare som mentor, delta i sjukvårdsarbetet för att lära sig mer om globala hälsofrågor.

Tio missionssjukhus har fått stöd genom läkarinsatser. Mpongwesjukhuset i Zambia och Mutomosjukhuset i Kenya får ett kontinuerligt stöd. Flera av insatserna har varit inriktade på utbildning, exempelvis som stöd till läkarutbildning och mödravårdsutbildning vid Panzisjukhuset i Kongo. African Inland Church i Turkana, norra Kenya, har under 2013 utvecklat ett projekt i samarbete med Erikshjälpen och Skandinaviska Läkarbanken för att stärka barn- och mödravården i området. Skandinaviska Läkarbanken har deltagit i inventeringen och behovsanalysen inför projektstarten som sker under 2014. Det årliga Läkarmötet arrangerades av Skandinaviska Läkarbanken och Rotarys Läkarbank på Ädelfors Folkhögskola i Holsbybrunn under våren. Temat för mötet var ”Hot news from the tropics”, då de närmare 90 deltagarna informerades och uppdaterades om tropiska sjukdomar. 

Läs mer på Läkarbankens egna sidor »