om_oss_insamlingsstiftelsen.jpg

Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen

Vår vision: En förändrad värld där barns drömmar får liv.

Med barns drömmar som drivkraft vill vi på Erikshjälpen vara med och förändra världen. Genom insatser för utbildning, hälsa samt trygghet och skydd ger vi barn och unga runt om i världen hjälp och möjlighet att våga drömma om framtiden. Vi vill att alla barn ska bli sedda och tagna på allvar.

Vårt uppdrag

Att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. Utifrån barnkonventionen kämpar vi för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden.
Vår verksamhet riktar sig främst till utsatta barn i utvecklingsländer.
Vi har samarbetspartners och ett hundratal projekt igång i 25 länder runt om i världen.
Fokus är på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd.
Sverige är fortfarande en viktig del av verksamheten. Här stödjer vi exempelvis barn i socialt utsatta situationer. Och vår grundare Eriks idé, att uppmuntra barn på sjukhus, lever fortfarande kvar.

Foto: Pelle Wahlgren, Kenya 2013

På bilden: Biträdande generalsekreterare Mattias Ingesson och Brian från Nuru Center.