Vanliga frågor

Vi har samlat information om några vanliga frågor och funderingar här. Hittar du inte det du letar efter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller på telefon 0383-46 74 50.


Hur hanterar Erikshjälpen mina personuppgifter?

För att du ska kunna få aktuell information från Erikshjälpen sparar vi de uppgifter som du lämnar, såsom namn, adress och så vidare.

Uppgifterna lämnas inte ut till någon annan utan används som underlag för planering av vår informations- och insamlingsverksamhet.

Du har alltid rätt att begära information om och rättelse av de uppgifter vi har om dig. Om du har några frågor om vår användning av personuppgifter kan du kontakta oss.


Vad händer om jag byter namn, nummer eller adress?

Vi vill gärna veta om du har bytt adress så att den information vi skickar till dig hamnar rätt.

Här hittar du ett formulär där du enkelt kan skicka oss dina nya uppgifter »


Varför är det bra att använda autogiro?

Du kan ge dina gåvor till Erikshjälpens arbete via autogiro. Det förenklar själva gåvogivandet både för dig som ger och för oss som registrerar dina gåvor. Kortfattat innebär tjänsten att gåvogivaren har ett stående överföringsuppdrag från sitt privata bankkonto till Erikshjälpens bankgirokonto. Gåvan överförs automatiskt den 28:e varje månad. Infaller den 28:e på en lördag sker dragningen den 27:e, infaller den 28:e en söndag sker dragningen den 29:e.

Att betala via autogiro är bra på många sätt:

Det kostar inget att överföra pengar.
Du behöver inte vara rädd för att glömma bort betalningen.
Du är med och bidrar till barn i världen på lång sikt.
De projekt som Erikshjälpen driver tryggas med regelbundna gåvor.


Kan jag skänka anonymt?

Enligt lag ska betalaren/givaren alltid lämna uppgifter om sin identitet vid kontanta insättningar/gåvor i bank på summor över 10 000 kronor. Bankerna är ålagda att begära denna information och spara den.

Sveriges banker har åtagit sig att göra undantag för kunder som önskar att vara anonyma i förhållande till insamlingsorganisationer när betalningar görs till 90-konton över disk i en bank. Vid förfrågan från en insamlingsorganisation har bankerna åtagit sig att då inte lämna ut information om givarens identitet. Ett sådant agerande kan stödjas på banksekretessen.

Den kund som vill vara anonym vid kontanta bidrag ska särskilt ange detta. Uppgifter om identiteten sparas hos den avsändande banken. I de fall då givaren inte begärt att få vara anonym behandlas transaktionen enligt respektive banks vanliga rutiner och information om givarens identitet följer då normalt med transaktionen.