Erikshjälpens styrelse

Styrelsen är Erikshjälpens högsta beslutande organ och möten hålls fem gånger/år. Styrelsen ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med vision, värderingar, ändamål och mål. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett effektivt sätt.

För att på bästa sätt kunna styra en så stor och varierad verksamhet som Erikshjälpen måste styrelsens ledamöter bidra med olika erfarenheter och kompetenser. Biståndserfarenhet, kunskap om barns rättigheter och behov, internationell erfarenhet, ekonomisk kompetens, miljökompetens, ledarskap, kunskap i personalfrågor samt förståelse och erfarenhet av insamling, kommunikation och marknadsföring är några av de resurser som måste finnas i vår styrelse.

Valberedning

Torbjörn Söder
08-457 0915
torbjorn.soder@filadelfia.nu

Bengt Swerlander
0722-488 686
bengt.s@outlook.com

Viktoria Isaksson
076-564 0664
viktoria.isaksson@missioncouncil.se


Styrelsen

Daniel Skoghäll

Andra vice ordförande
Mobil 070-574 17 73
daniel.skoghall@ikano.se

Daniel Skoghäll, som bor i Malmö, är utbildad civilingenjör och har haft flera jobb inom näringslivet, bland annat på Skanska. Sedan 2005 är han vd för Ikano Fastigheter och är även styrelseledamot i Ikano Retail Asia. Han har tidigare haft liknande uppgifter i andra församlingar. Sedan 2014 har Daniel varit ordförande i styrelsen för Erikshjälpen Second Hand Butiker.

Helena Engkvist

Mobil 072-203 5012
helena_engkvist@folk.se

Att planera, organisera och att effektivt få saker gjorda är Helenas styrkor. Hon är utbildad pastor och missionär och har lång erfarenhet både av bistånds- och missionsarbete och styrelsearbete. Hon har även studerat lingvistik, pedagogik och sociologi och hennes senaste anställning var som missionsföreståndare för Folk&Språk.

 

 

 


Tobias Nilsson

Mobil 0700-824221
tobias.d.nilsson@gmail.com

Tobias Nilsson bor i Lerum och brinner för frågor kring hälsa, politik och samhällsservice. Han har en doktorsexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet. Tobias har varit tjänsteman på finansdepartementet och arbetat som politiskt sakkunnig hos Göran Hägglund, som utredare och avdelningschef på Stockholms läns landsting och sedan 2015 är han chefsstrateg på Västra Götalandsregionen. Tobias har även haft flera förtroendeuppdrag.