HR

På vår HR-avdelning arbetar vi med frågor kring ledar- och medarbetarutveckling, rekrytering och kompetensutveckling, arbetsmiljö och hälsa, lag och avtalstolkning samt mångfald.