Placering och uppgifter

Under 2017 är följande placeringar aktuella:

Erikshjälpens regionkontor – Uganda – 1 praktikant
På regionkontoret i Kampala arbetar vår personal med uppföljning av våra projekt och kapacitetsutveckling för våra partnerorganisationer i Östafrika. De arbetar även med nätverkande och påverkansarbete på nationell och regional nivå. Som praktikant deltar du i det dagliga arbetet och beroende på din kompetens finns möjlighet att fokusera på kommunikation eller uppföljning. Placeringen innebär att du är placerad i Kampala men spenderar någon eller några längre perioder hos någon partner i Uganda. Då vi bara har kapacitet att ta emot en praktikant på regionkontoret krävs det att du kan klara dig själv i en storstad vad gäller allt från transport till sociala aktiviteter.

Food for the Hungry – Kenya – 1-2 praktikanter
Food for the Hungry arbetar i Marsabit-distriktet i norra Kenya. Organisationen arbetar med landsbygdsutveckling med fokus på vatten, hälsa och utbildning. Det projekt som Erikshjälpen finansierar handlar om rätten till mat och services bland marginaliserade samhällen. Som praktikant är du med personalen i arbetet med barnklubbar, utbildningar, fritidsaktiviteter och möten. Marsabit har relativt dåligt med kommunikationer och infrastruktur vilket gör att du som praktikant bör vara social och initiativrik samt tycka om att lära känna nya kulturer och vara beredd på att leva enkelt. Placeringen innebär en unik möjlighet att leva nära lokalbefolkningen och få ta del av ett viktigt arbete med människor som bor i avlägsna områden.

The Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) – Tanzania – 2 praktikanter
I Tanga i Tanzania driver FPCT ett program för barn med funktionsnedsättningar, Youth with Disabilities Community Programme (YDCP). Inom programmet arbetar FPCT med inkluderande utbildning, rehabilitering, medicinsk rådgivning och framtagning av hjälpmedel, samt nationellt påverkansarbete. Som praktikant är du med och deltar i alla olika delar av arbetet och får på så sätt en helhetsbild av FPCTs viktiga arbete med en grupp barn som i många fall ignoreras av sitt eget samhälle. Du har möjlighet att ta egna initiativ för aktiviteter såsom musik, drama och media som arrangeras för målgruppen. Tanga är en mysig småstad och det finns olika aktiviteter att delta i utanför praktiken för den som är intresserad.

L’office de Développement des Eglises Evangéliques (ODE) – Burkina Faso – 1-2 praktikanter
ODE arbetar bland annat med hållbart jordbruk, hälsa och utbildning. De projekt som Erikshjälpen finansierar fokuserar på att främja barns rättigheter i landsbygdskommunerna Bilanga och Matiacoali, samt humanitära insatser. Beroende på din kompetens och intresse kommer du som praktikant antingen med i arbetet för att följa upp och utvärdera insatsen då du hjälper till att samla in data, göra analyser och formulerar resultat. Alternativt arbetar du mer med IT-frågor och hjälper till att utvärdera och utveckla organisationens IT-system. Placeringen i Burkina kräver att du talar franska. Du är placerad i Ouagadougou men gör resor ut på landsbygden.

The Evangelical Fellowship of India Commission on Relief (EFICOR) – Indien – 2 praktikanter
EFICOR arbetar med bland annat försörjning, hälsa och klimatfrågor runtom i Indien. Projektet som du främst kommer att finnas med i arbetar förebyggande med hälsofrågor med fokus på barn- och mödrahälsovård i Khandwa district, Madya Pradesh. I projektet ingår bland annat kapacitetsutveckling och mobilisering av lokalsamhällen, utbildning av hälsoarbetare, stöd till lokala hälsocenter samt påverkansarbete och nätverkande. Du följer projektets olika delar, men utifrån ditt intresse och erfarenheter får du också möjlighet att utföra individuella uppgifter. Som praktikant kommer du också att få vara en del tid på EFICORS huvudkontor i New Delhi.

Sunshine – Kambodja – 1-2 praktianter
Sunshine arbetar med projekt som har fokus på barns rätt till utbildning, hälsa och skydd. Arbetet finns i fyra områden i huvudstaden Phnom Penh där många familjer lever i utsatta situationer. Som praktikant kommer du att få vara med personalen och driva barn- och ungdomsklubbar, göra hembesök hos barn som ingår i projektet, arbeta gentemot skolor och lärare samt hjälpa vara med familjeutbildningar. Beroende på dina kunskaper och intressen finns möjlighet att fokusera på sociala medier och kommunikationsarbete, utvärdering- och rapportskrivning eller utveckling av aktiviteter i barnklubbarna. Placeringen hos Sunshine innebär att du lever i en storstad med stora möjligheter till en aktiv fritid.

Uppgifter

Som praktikant placeras du hos någon av Erikshjälpens samarbetsorganisationer och tar del av det dagliga arbetet som den organisationen bedriver. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken organisation du är placerad på och de projekt som den organisationen bedriver. Erikshjälpen tar också hänsyn till varje praktikants utbildning, bakgrund och erfarenhet när vi matchar praktikanter med värdorganisationer och tar fram en individuell arbetsbeskrivning. Målet är att en som praktikant både ska får lära sig och följa organisationen, men även bidra med sin egen kunskap där det behövs.

Informationsuppdrag

Alla praktikanter genomför ett visst antal informationsuppdrag som utformas tillsammans med Erikshjälpens kommunikationsavdelning. Uppdragen kan vara: 

  • Blogg- och facebookinlägg
  • Ta bilder och uppdatera information åt fadderavdelningen
  • Skriva artiklar 
  • Göra korta filmer

Efter hemkomst genomför praktikanterna också informationsuppdrag i Sverige. Varje praktikant ska göra 8 uppdrag. Det kan t.ex. vara att hålla föreläsningar, ordna en utställning eller arrangera en insamling.

Läs gärna bloggen där våra praktikanter skriver om sina upplevelser:

http://www.bistandsbloggen.se/author/praktikant-i-projekt/

På fotot: Dino Dervisevic, praktikant i Kenya 2015