Vanliga frågor

Får jag välja vilket land jag vill åka till?

I din ansökan får du gärna skriva önskemål på land utefter de länder vi har lagt upp som aktuella inför kommande period. Däremot förbehåller sig Erikshjälpen rätten att i slutänden bestämma vem som får åka vart. Detta eftersom en matchning ska göras mellan praktikant, aktuell värdorganisation och tilltänkta arbetsuppgifter. 

När kan jag som tidigast åka ut?

I mitten på januari hålls en förberedelsekurs på Erikshjälpen kontor i Huskvarna. Kursen är obligatorisk och först efter den kursen, som är en vecka, kan du resa ut. Det innebär att utresa kan ske tidigast i slutet av januari/början på februari. 

Vad kostar det?

Genom Sida-finansiering har Erikshjälpen möjlighet att stå för alla större kostnader så som internationella flygresor, försäkring, visum och boende. Privata kostnader under praktikperioden står praktikanten själv för.

Kan jag åka som praktikant som en del av mina studier?

Du kan inte delta i Erikshjälpens praktikantprogram som en del av dina högskole- eller universitetsstudier. Praktikantprogrammet finansieras till stor del av medel från Sida, som då har som villkor att praktikanten inte är aktivt registrerad och läser en kurs samtidigt som praktiken.