Förberedelser och utbildning

Förberedelseperioden påbörjas från det att du får ditt antagningsbesked till utresa, som sker i början av februari. Förberedelserna består dels i att du som praktikant själv studerar det land du ska åka till och de projekt du kommer att jobba inom. Sedan håller vi en förberedelsekurs på vårt kontor i Huskvarna i mitten av januari. Eventuellt kommer det även finnas möjlighet att delta i en förberedelsekurs som Sida anordnar i Härnösand.

Förberedelsekursen är obligatorisk och sträcker sig över en vecka. Kursen innefattar en genomgång av centrala utvecklingsfrågor, svensk utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Den innehåller också den vision och de strategier som Erikshjälpen har till grund vad gäller barns rättigheter och utvecklingsarbete. Vi pratar om Barnkonventionen, rättighetsbaserat arbete och kulturförståelse.

Under veckan i Huskvarna informerar vi också om säkerhetsfrågor och andra praktiska saker som kan vara bra att känna till. Du får också träffa programkoordinatorn för ditt praktikland för att få mer information om din värdorganisation. Dessutom får du en en genomgång av informationsuppdraget.

På fotot: Julia Engborg och Julia Carlsson, praktikanter i Indien 2015